หน้าหลัก > เกี่ยวกับงาน > ทำไมต้องประเทศไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมด้านความงามเร็วที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน

  • ในปี 2559 ตลาดความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองในประเทศไทย มีมูลค่าการซื้อขายโดยรวมมากกว่า 4.36 ล้านล้านดอลลาร์ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่า 6.5% จากปี 2558
  • ตลาดเครื่องสำอางของประเทศไทยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย
  • ประเทศไทยมีตลาดความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองใหญ่ที่สุดและมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[ที่มา] https://www.export.gov/article?id=Thailand-personal-care-and-beauty-products