หน้าหลัก > ผู้ร่วมแสดง > เหตุผลที่ควรร่วมงาน

งานแสดงสินค้าความงาม Bangkok Beauty Show เป็นงานที่เน้นมางด้านอตสาหกรรมธุรกิจความงาม

ท่านสามารถพบผู้เข้าชมกว่า 3,000 บริษัทจากทั่วโลก

ให้บริการจับคู่ธุรกิจ 1 ต่อ 1 ในทั้ง 3 วัน ซึ่งสามารถประหยัดเวลาของท่านโดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้าชมงานได้!